Re: Wzór na wie?? Eiffla

On 20 Mar, 11:09, jureko snipped-for-privacy@poczta.fm wrote: >
> > On 19 Mar, 11:25, "WM " snipped-for-privacy@WYTNIJ.gazeta.pl> wrote:> Czy jakaś krzywa matematyczna była wzorem przy projektowaniu wieży Eiffla?
>
> > w przyblizeniu e^x
> > chodzi o jednakową siłę ściskającą pod ciężarem własnym. >
>
formatting link
Tu mówią że parabola.
bajdurzą
Reply to
jureko
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.