Wyżarzanie 1H18N9T

W pracy usłuszałem zdanie, ze nawet w hucie nie uzyska sie precyzyjnych
odpowiedzi na temat :Jak wyglada [czyli temperatury ,czas nagrzania i
studzenie] proces wyżarzania stali 1H18N9T przed drugim tłoczeniem.
Czy to faktycznie jest możliwe [określenie parametrów wyżarzania] tylko
doświadczalnie? Trudno mi uwierzyć . Może podacie jakieś namiary na temat ?
A może już konkretne parametry?
Robol
Reply to
Robol
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.