[C/L] Symulator

Tak sie zastanawiam, czy mo¿na jakos potrenowaæ na PC samolotem na uwiêzi?
Czy jest co¶ takiego jak symulator dla C/L, czy pozostaje tylko sznurek i
odwa¿nik?
Piotrek
Reply to
Piotr Sobierajewicz
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.