Futaba 7C a symulator

Mam do Was pytanie. Czu mo¿e mi kto¶ wyt³umaczyæ ³opatologicznie jak ustawiæ
Futabê 7C w symulatorze Aerofly Professional, aby mozna polataæ smig³owcem?
Próbowa³ prze³±czaæ w nadajniku na heli ale to nic nie daje.
Wojo
Reply to
Wojo
Loading thread data ...
To proste trzeba przedewszystkim zainstalować program PPjoy i odpowiednio skonfigurowac go na joystik wirtualny następnie uaktywnić na pulpicie PPjoy com i wejść w AFPD i ustawić do aparatury skok wirnika z silnikiem ,ogon ,pochył i przechył smigłowca i to wszystko.Wszystko zależy od wersji czy Masz oryginalną.Zakładam że kabel do złącza szeregowego i aparatury Masz np.od Pitlaba
Reply to
Marian
Zak³adam ¿e kabel do z³±cza szeregowego i aparatury Masz np.od Pitlaba
Tak zgadza siê.
Wojo
A gdzie znajdê ten program PPjoy?
Reply to
Wojo
Wojo pisze:
Musisz mieć oryginalnego Aerofly z firmowym interfejsem. Piracki program może spalić nadajnik. Takie zabezpieczenie, sensowne zresztą.
Mumin
Reply to
Michał Mierzwa

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.