Gdzie latać ?

Witam
Kończę powoli (bardzo powoli) motoszywiec Jerry 400 i nie chciał bym go
rozbić przy pierwszym podejściu.
Może znalazłbym kogoś doświadczonego do pierwszego oblatywania.
Gdzie lata się w okolicach Mysłowic lub Katowic ?
Pozdrawiam Piotr Piechota
Reply to
Piotr Piechota
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.