Heinkel He-162 A-2 Salamander 1:32 instrukcja

Zwracam się z serdeczną prośbą do szanownych grupowiczów.Chodzi mi o skany
instrukcji montażu do w/w modelu ,który udało mi się kupić okazyjnie ale bez
wspomnianej instrukcji.Z góry dziękuję za okazaną pomoc.
komar75
Reply to
komar75
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.