Instrukcja

Witam
poszukujê instrukcji po polsku
do Pro-Peak Prodigy 2 Charger
w wersji elektronicznej na email
snipped-for-privacy@teyet.com
Pozdrawiam
Tomasz
Reply to
teyet
Loading thread data ...
To kara za nie popieranie polskiej produkcji.........-;)
U¿ytkownik "teyet" snipped-for-privacy@teyet.com napisa³ w wiadomo¶ci news:docpd1$g1a$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Reply to
Roh
Witam, jak by by³a po angielsku to ok ale w paczce by³y w 4 jêzykach oprócz angielskiej, a do sklepu z reklamacj± mo¿na dopiero w nowym roku. ale doszed³em jak to dzia³a metod± dedukcji ;) a co siê poczyta to zawsze lepiej
Pozdrawiam Tomasz
U¿ytkownik "Roh" snipped-for-privacy@kr.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:doj0pt$46k$ snipped-for-privacy@opal.futuro.pl...
Reply to
teyet

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.