Ja chcieć zaczońć... ale jok????

cze Wam ludy!!!

Wszydłem se ras na strone o tematyce modelarskiej i tak lookam i lookam a tu nagle wlazłem na dział o samolotach RC i kurna chapnołem bakcyla a teraz nie wiem od czego by tu zacząć by dostać się w posiadanie jakiegoś fajnego samolotu za niewielką cene???

Reply to
Materac
Loading thread data ...

Najwpierw googlnij se z raz w archiwum grupy

formatting link
ino wartko, na okoliczno¶æ "pocz±tkuj±cy" w pl.rec.modelarstwo. Potem we¼ se na wstrzymanie, a jak Ci nie przejdzie, to googlnij se jeszcze raz, a potem zadaj jakie¶ konkretne pytanie, to postaramy siê pomóc ;) Pozdrawiam, Robert

Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski

I zbieraj dutki będziesz ich sporo ptrzebował przynajmniej na dobry początek

pozdrawiam JarekJK

Reply to
JK

Tradycyjnie, jak wielu innych kolegów zacznij równolegle z budową modelu stosować zasady ortografii ! Wielu posłuchało takiej rady i nawet jeden już zdał matórę ( ;-) ) ! !

Reply to
Roman B

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.