JAK-18 PM

Poszukuję wszyskiego co dotyczy tego samolotu , najchętniej zdjęć i rysunków
detali , może ktoś coś ma w archiwum ???
Pozdrawiam !!
Radosław Oleksy
formatting link

Reply to
Ol-Pen Model
Loading thread data ...
prosze bardzo chociazby tutaj:
formatting link

Reply to
dudimarudi

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.