Jak naprawić serwo, JRMX12 ustawianie MOD-a, MS-44 Żyro,

Najnowsze artykuły na
formatting link

Piknik w Chobocie
Dziś w podwarszawskiej miejscowości Chobot odbył się piknik modelarski.
Zamieszczam kilka zdjęć z tej bardzo udanej imprezy.
Jak naprawić połamane tryby w serwie.
Czasami po crashu, okazuje się, że nasze serwa nie działają tak jak
poprzednio, najczęstszą przyczyną tego stanu są połamane tryby.
Jak ustawić mechanicznie MOD latania w JR MX12
Opis procedury ustawienia MOD-u (mechanicznie) w JRMX12.
MS-44
Opis żyroskopu firmy MS Composit z funkcją Heading Lock, przeznaczonego do
śmigłowców klasy mickro, midi i 8.
Zapraszam,
Admin
formatting link

Reply to
Admin Epheli
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.