jaki silnik

Niestety nie jestem z Krakowa.
Mieszkam w woj lubelskim, a więc to troche daleko.
dzięki za rady, ale dotej pory nie wiem jaki silnik jest lepszy...
Reply to
Paulina
Loading thread data ...
nie jestem z³o¶liwy wiêc oszczêdzê uwag :), ale zanim znajd± siê tacy którzy ..., radzê sprecyzowaæ pytanie do czego ma to byæ silnik, spalinowy czy elektryczny ile pieniêdzy chcesz na to przeznaczyæ waga modelu i inne takie tam.
Pozdrawiam Darek
Reply to
Predator
Zdaje siê, ¿e zdania by³y podzielone. Ja jednak obstaje przy swoim: nie dotykaj siê samozap³onów. Wybierz ¿arowy. Do uwiêzi dobry bêdzie dowolny 1.5-2.5 cm sze¶æ.
Lukasz
Reply to
Lukasz Stela

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.