Kartonowy model Po2! Szukam!

Loading thread data ...

Użytkownik po2 napisał:

do takich rzeczy uzywa sie photoshopa i pokrewnych a nie painta nawybielalem sie juz takich skanow od groma i jest to szybka robota w photoshopie zaznaczasz zakres koloru, wybierasz probnikiem zolte ktore chcesz usunac i zwiekszasz jasnosc lub wylewasz biala farbe

Reply to
AlexY

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.