Krakowska Wystawa i Gielda Modelarstwa!

Zapraszam w imieniu organizatorów!
9 pa¼dziernika 2005
od godziny 9:00
w Szkole Podstawowej nr 109
oczywi¶cie w Krakowie
ul. Mackiewicza 15 (obok marketu Elea)
Dojazd autobusami MPK 114, 115, 164, 137
Przystanek: Clepardia
Dojazd samochodem pod same drzwi Gie³dy
i oczywi¶cie darmowy parking.
Wszelkie informacje: 0501 811 008
Gie³da odbywa siê ju¿ cyklicznie w ka¿d± drug±
niedzielê miesi±ca.
Leszek
Reply to
LeszekB
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.