Kto lata(ł) koło lasku Bródnowskiego (W-wa)?

Kto lata czasem koło lasku Bródnowskiego? Wczoraj widziałem kogoś ze
skrzydłem, całkiem nieźle pomykał... moje do góry tak nie ciągnie. Chętnie
umówiłbym się na wspólne polatanie (może dowiedziałbym się czegoś
ciekawego). Innych, którzy są chętni też zapraszam...
Pozdrawiam
Adrian
Reply to
Adrian
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.