Lotus 78

Prosił bym o pomoc. Robię model Lotusa 78 , na razie mam tyle. Teraz nadszedł czas aby zając się zawieszeniem z tylnym jest dużo materiałów ale przedniego bardzo mało . Jeżeli ktoś wie lub ma materiały czy mógł by się nimi podzielić

formatting link
?v=AQpn8CytIEc

Reply to
Jack
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.