Marny ze mnie modelarz - DR1

Po pó³ roku praktycznej przerwy w modelarstwie wreszcie zakoñczy³em swojego
wymarzonego, depronowego Fokkera DR1. I rozbi³em za pierwszym razem. Jak
kto¶ chce to zobaczyæ to zapraszam na zrobiony na prêdce opis w
formatting link

Andrzej
Reply to
andypl
Loading thread data ...
To jeszcze nic. Ja swojego rozbi³em ju¿ 10 razy. Zawsze jak wychodze polataæ to wracam z wrakiem depronowca. Raz wygra³o drzewo a reszta to grawitacja. Dzi¶ te¿ ide spróbowaæ ... prze¿yæ :)
Pozdrawiam Wojtek
Reply to
prezesik
Witaj.
Andy! K±ty i SC za bardzo przedni! Poza tym Lata toto super! Gratulacje.
Reply to
invalid unparseable
A mo¿na by konkretniej z tymi k±tami? Chyba mia³em trochê za ma³o wiedzy dla zaprojektowania trójp³atowca... i trochê za ma³o praktyki, ¿eby takie co¶ oblataæ. Mo¿e gdyby siê nie rozpad³, to bym go oswoi³. Bêdê jeszcze próbowa³ :)
SC to by³ g³ówny problem. Najpierw da³em taki jak podano w planach du¿ego modelu DR1. I wtedy tak zadar³, jak na pocz±tku filmu. Dopiero jak przesun±³em SC do przodu (tak, jakby by³ liczony dla górnego p³ata), to co¶ zaczê³o lataæ. Mo¿e przesadzi³em, ale nie zd±¿y³em siê przekonaæ. Ale najgorsze, ¿e lotki prawie nie dzia³aj± (i to na max wychyleniach). Musia³bym chyba dodaæ ster kierunku, albo w ogóle zrobiæ wznios i wyrzyciæ lotki ???...
Natomiast co do efektu koñcowego, to poprostu zawia³ wiaterek - i wywróci³ go momentalnie. Taka jakby 'pêtla' w miejscu.
Andrzej
Reply to
andypl
Nie marny - tylko trochê samotny - w gronie zawsze lepiej i ra¼niej
Reply to
Jerzy
Wiadomość od "andypl" snipped-for-privacy@wyrzucto-acn.waw.pl>
To bardzo ładny model. Co do kłopotów w czasie latania... mój zielony móżdżek podpowiada mi, że problemy mogą być wywołane małym ciągiem, ten natomiast źle dobranym śmigłem, ale moge się mylić. Spróbuj FSK 9,6x6,7 lub FSK 9,3x9 (dwu lub trzyłopatowe). A może zmiana silnika na większy to dobre rozwiązanie?
Reply to
Piotrp
Je¶li ci±g by³by wiêkszy, to pewnie ³atwiej by³oby go wyprowadziæ. Na razie nie uda³o mi siê jednak uzyskaæ wiêkszego ni¿ ok 200g (a i to tylko statyczny). Wiêkszy silnik to jeszcze wiêkszy ciê¿ar... Chyba, ¿e bezszczotkowiec, ale nie mam. Co¶ pomy¶lê jak po³atam to, co zosta³o. Andrzej
Reply to
andypl
Andrzejku model bomba, naprawdê piêkne depronowanie. Jestem pod ogromnym wra¿eniem. Po filmie mam widaæ ¿e model ma wielkie chêci staæ siê Acro 3D zaczyna od zawisu na ¶migle :-) no no jak ja DR1 to nie¼le. Ale tak powa¿nie to kurcze troszkê ciê¿ki ci wyszed³ 400g, mam wra¿enie ¿e ca³y jest zrobiony z 5mm czy¿ nie tak? Ja robie teraz wiêkszo¶æ z 3mm i tylko niektóre elementy z 5mm i waga wychodzi du¿o ni¿sza, ponadto jak robi³e¶ kad³ub z 5mm to te wrêgi ci s± niepotrzebne, testowa³em swojego Texana w wrsji do crash testów i tam mam kad³ub 5mm bez wrêg modelowany na ciep³o, ust±pi³ opiero przy bardzo silnym ude¿eniu w sci±nê ale mnie te¿ by zabola³o gdybym tak dosta³. Troszkê ma³o dokumentacji wiêc nie widzia³em czy profil masz zamkniêty czy tak jak w mesiu, i znów je¿eli robi³e¶ z 5mm to niepotrzebnie podwójny 3mm i wystarczy i tutaj znów przytoczê ci test skrzyd³a który robi³em dla texana , owszem wytrzyma³o¶æ niez³a ale podwójnie 3mm wystarczy, popatrz mesio ma 5mm pojedyñczo i dzia³a ja ostatnio jescze usztywnia³em go do celów specjalnych ale to tak na marginesie, w ka¿dym razie 5mm profil zamnkniêty owszem odporny ale ciêzki - w zasadzie bez sensu dodawaæ modelowi wagi.
Nie poddawaj sie w oblotach, pozatym nie mów ¿e nielot bo gdyby tak by³o to kreta mia³ by¶ na miejscu a widaæ ¿e model chce lataæ tylko trzeba nad nim popracowaæ, zyczê ci bardzo owocnych prac, prób i udanych lotów bo model jest tego wart. Pozdrawiam LarsD
formatting link

Reply to
LarsD
Model jest sliczny. Jestem pod wrazeniem. Tym bardziej ze to pierwszy model. A teraz latanie: Bez paniki. Modela lata i to nawet ladnie. Mam wrazenie ze popelniasz blad i za bardzo sciagasz do siebie ster kierunku. Wtedy kat natarcia sie zwieksza i model sie zatrzymuje. Daj mu sie troche rozpedzic. Mocy to ma on niewiele ale jak bylo widac latac umie. Poleci do gory ale powoli. (Robilem ten sam blad w swoim spaliniaku a teraz nim szaleje po niebie.)
pozdrawiam Daniel
andypl wrote:
Reply to
tygrysek
Konstrukcja wygl±da tak: - kad³ub: dwie wrêgi i krótka pod³oga 5mm boki 5mm góra i dó³ 2mm dodatkowo zaokr±glenie przodu 2mm os³ona silnika 2mm z wrêgami 5mm (ale w±ziutkimi). - skrzyd³a: wrêgi 5mm (po 4 na skrzyd³o czyli 24 + dwie na skrzyde³ko podwozia) oklejone 2mm (pe³ny profil) - stateczniki, ster wys. i lotki: 5mm - podwozie i podpory górnego skrzyd³a: spienione PCV 3mm - podpory na koñcach skrzyde³: 5mm - kó³ka: depron 5mm x 2 + g±bka Nawet nie wiem, na czym by tu zaoszczêdziæ... Zwa¿y³em jeszcze raz: gotowy do lotu = 390g
A, jak s±dzicie: czy lotki+wysoko¶æ to sensowne sterowanie w takim modelu?
Andrzej
Reply to
andypl
No, nie jest to mój pierwszy model :) - zobacz
formatting link
I jak pisa³em nie ma steru kierunku, ale domy¶lam siê, ¿e chodzi³o Ci o ster wysoko¶ci...
W sumie powinien go oblataæ kto¶ bardziej do¶wiadczony, ale z braku czasu trudno by³o siê z kim¶ umówiæ.
Andrzej
Reply to
andypl
Dziêki za podpowiedzi - ka¿dy pomys³ mo¿e siê przydaæ. A co do klejenia - staram siê u¿ywaæ g³ównie UHU-Por - nie powinien dodaæ tak wiele wagi... Andrzej
Reply to
andypl
U¿ytkownik "andypl" snipped-for-privacy@wyrzucto-acn.waw.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:bn8ies$vl9$ snipped-for-privacy@foka1.acn.pl...
A moze farba sporo wazy ?
PZDR Mariusz
Reply to
invalid unparseable
Pewnie i to siê przyczynia, ale chcia³em, ¿eby wygl±da³ jak DR1. Stara³em siê rozrzedziæ, ale mo¿e za ma³o... Andrzej
Reply to
andypl
To zalezy od grona. Czasami lepiej samemu cos rozbic na zapomnianym przez wszytkich polu, niz stac sie obiektem zartow i anegdot. Pozdrawiam
Reply to
Bresio
To je¿eli tak jest to ju¿ nie jest grono tylko dziadownia sorry za kolokwializm
Reply to
Jerzy
Gdzie kupujesz ten 3mm?
Reply to
Piotrp
Czesc Andrzeju!
Modelik przepiekny. Szkoda ze tak szybko rozmazal sie po trawie.
Z obserwacji lotu modelu wnioskuje ze: 1. albo srodek ciezkosci jest za bardzo do przodu. Widac jak model zeby uniesc dziob zamiata ogonem do dolu... 2. albo jak koledzy pisali masz za duze wychylenia steru wysokosci.
W pierwszym przypadku sprawdz czy sc byl na pewno na miejscu. Na planach wyglada to dosc dobrze.
W drugim przypadku (a w polaczeniu z pierwszym efekt wyjatkowo gwaltowny) nastepowalo gwaltowne zrywanie strug. Za kazdym razem gdy chciales podciagnac model po prostu doprowadzales do przeciagniecia.
Nie poddawaj sie. Czekam na nastepny film z kolejnych lotow.
Reply to
PJ

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.