Modelarnia

Chciałem się zapytać czy jest jakaś modelarnia lotniczna jest w poznaniu która pomogłaby młodemu modelarzowy? A może jest jakaś osoba która podzeliłaby się swoim doświadczeniem.

Pozdrawiam Maciej

Reply to
manaa
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.