Modelarze z Kęt

Witam!
Ostatnio dziwnym trafem dowiedziałem się o grupie modelarzy w Kętach, którzy
zagospodarowali jakieś pola na lotnisko... czy można jakieś bliższe namiary.
Adam B.
Reply to
AB
Loading thread data ...
Użytkownik "AB" <adam@(wyczyscic)bielsko.opoka.org.pl> napisał w wiadomości news:d4ojn8$o95$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Reply to
Darek_J

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.