Modele FSK - czy to lata ???

Loading thread data ...
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski

Dnia 2005-03-15 12:24, mRqS napisał:

Z tego co wiem przez Hobby-lobby.

formatting link
Z doświadczeń własnych - latałem Me 109E i model lata bardzo poprawnie.

Na stronie producenta jest sporo filmów z lotów tych modeli.

formatting link

Reply to
Norbert

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.