Modele FSK - czy to lata ???

Witam
W tytule trzy znaki zapytania poniewa¿ zastanawiam siê jakie s± w³a¶ciwo¶ci
lotne tych modeli ( chodzi o warbirdy ) .
Je¿eli kto¶ lata³ czym¶ takim to proszê o opinie ( szuka³em na Google , ale
niewiele znalaz³em - praktycznie nic ) .
Pozdrawiam Janusz
Reply to
Janusz
Loading thread data ...
przejrzyj na
formatting link
w usa s± sprzedawane pod inn± nazw± bodaj¿e przez global hobby. Jest tam parê recenzji.
Reply to
mRqS
Zapomnia³e¶ Marek o w±tku-tasiemcu na PWM, który sam zapocz±tkowa³e¶ :)
formatting link
jeszcze ten:
formatting link
Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Dnia 2005-03-15 12:24, mRqS napisał:
Z tego co wiem przez Hobby-lobby.
formatting link
Z doświadczeń własnych - latałem Me 109E i model lata bardzo poprawnie.
Na stronie producenta jest sporo filmów z lotów tych modeli.
formatting link
Reply to
Norbert
--------- pozdrówka
mRqS
formatting link

Reply to
mRqS

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.