odbiorniki na module Motoroli

Witam,
jakie¶ ok 1,5 roku temu zamawia³em u (niestety nie pamiêtam) odbiorniki 6-8
kana³ów robione na indywidualne zamówienie na modu³ach bodaj¿e motoroli.
Osoba która to wykonywa³a mia³a co¶ wspólnego z górnictwem.
Niestety straci³em kontakt - mo¿e kto¶ zamawia³ podobne odbiorniki u tej
osoby i podes³a³ by mi kontakt.
pozdrawiam
Valdi
wfraczek[at]astercity.net
Reply to
V
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.