Polyglota poszukiwany... (DE)

Loading thread data ...

Ja, jako (chyba) dyżuny niemiec, czuję się wywołany do odpowiedzi ;-)

"Zeby i tą tajemnicę zdradzić: 4 mm (z 3 mm też by się dało)"

"Jak już jesteśmy przy zewnętrzenj płycie 6... W oryginalnych planach jest ta płyta połączona z dwóch części! Zaznaczyłem to na grafice. Na brzegach skleja się te płyty taśmą klejącą. Wtedy te mniejsze trójkąty zostają naklejone i na koniec częściowe trójkąty 6.1 i 6.2 zostają rozłożone i także sklejone. To jest też z pewnością jakaś metoda. Jednak następujący tekst opisuje to z kompletną płytą zewnętrzną (6) w jednym kawałku. To się daje równie dobrze wykonać i nie ma moim zdaniem żadnych wad."

Pozdrawiam Piotr

formatting link

Reply to
Piotrp_de

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.