Potrzeby kadłub

Czy ktoś mógłby zrobić kadłub laminatowy do makiety(do 3,5m) latającej w
cenie do 70 zł jeśli tak to do jakiego modelu?
Pozdrowienia Jakub
Reply to
Jakub
Loading thread data ...
Jakub ! Właściwie to o co ci chodzi ? 70 zł to akurat materiał i to nie w całości .
Reply to
Roman B

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.