[poznań] klej w spray'u

Hej,

czy ktoś wie, gdzie można kupić w Poznaniu klej w spray'u - taki, co by można nakleić zdjęcie (40x50) na karton i żeby się nie zbiegło, rozbiegło i co ino.

Reply to
Marcin Cenkier
Loading thread data ...

sklepy zaopatrzenia plastykow

T?

Reply to
tomla

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.