[spam]verlinden i inne -*.pdf

Mam do sprzedania ok.30 GB materia³ow przydatnych modelarzom
m.in.wydawnictwa Verlinden,Osprey
i inne w formacie*.pdf.-prawie wy³±cznie lotnictwo.Spis ma priva.
Pozdr.Zbyszek
Reply to
Zbyszkin
Loading thread data ...
Spadaj piracie.
żeby nie powiedzieć mocniej. Bo jakoś nie wierze, że masz prawa do tych materiałów.
Pzdr, Pavvel
Reply to
Pavvel

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.