prom Galileusz


W wydaniu 04/2010 miesięcznika "Nasze MORZE" (dostępnym w salonach
prasowych do połowy maja) opublikowano szczegółowy opis techniczny
promu typu ro-pax Galileusz, stoczniowy plan ogólny statku i jego
historię operacyjną.
Nie kolejno w każdym z najbliższych wydań (bo "NM" prezentuje także
inne statki), ale spodziewać się można dalszych obszernych opisów
promów polskich operatorów w "Naszym MORZU"...
A zaprzyjaźniony z "Naszym MORZEM" Portal Morski udostępnił dodatek do
wydrukowanego opisu Galileusza - galerię zdjęć...
formatting link
Reply to
ant
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.