[RC] - a jednak 2.4gHz

Polecam artyku³ nawi±zuj±cy do ostatniej dyskusji o zak³óceniach i
aparaturach uwalniaj±cych nas od tego k³opotu :-)
formatting link
to wcale nie za 2kE
Reply to
kojot
Loading thread data ...
Użytkownik kojot napisał:
osobiscie nie ryzykowalbym w tym pasmie, poziom mocy podejzanie wysoki , moze w usa wolno 1W ale u nas o ile pamietam max ~100mW
Reply to
AlexY
U¿ytkownik "kojot" snipped-for-privacy@post.xxx.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:43872cee$ snipped-for-privacy@news.home.net.pl...
I co ma powiedzieæ cz³owiek, któremu w szkole wk³adali do g³owy: uwa¿ajcie na mikrofale bia³aczka itd... a tu teraz 2.4Ghz promieniowane ot tak z anteny typu "koci ogon". Ja wiem ¿e moce mo¿e nie osza³amiaj±ce, ale kurna ¿eby nam to "bokiem nie wysz³o", albo tym co chodzi do ty³u. I to nie tylko aparatury ale ca³a masa komputerowych "pierdu³ek" wszystko bezprzewodowe no to Gigaherce, a pewnie osiedlowe ³±cze dziêki któremu wysy³am teraz ten e-mail te¿ 2.4Ghz Mo¿e mam ma³o optymistyczny humor, bo w³a¶nie sprawdzi³em praktycznie jak wygl±da Polska S³u¿ba Zdrowia, no czy ona taka polska ??? lekarz w karetce murzyn ?! ale pomy¶la³em murzyn to pewnie szaman, a szaman to nie sprzedawca skór przynajmniej jak w £odzi to mo¿e do szpitala mnie dowioz± :) Dobra bo znowu siê rozgadam NTG, ale muszê zrównowa¿yæ przynajmniej wypowiedz VSS, który jest lakoniczny a¿ do bólu krótkofalowiec to widaæ :))))
Pozdrawiam Andy PS. O¶wiadczenie: Lekarz murzyn który po mnie przyjecha³ by³ bardzo dobrym fachowcem, z³ego s³owa na niego powiedzieæ nie mogê.
Reply to
Andrzej
No cóż - niekiedy światełko w tunelu okazuje się być wariatem z latarką. Niestety w tym przypadku też tak jest. Najpierw trzeba nam pasma, tylko i wyłącznie dla nas, i to na całym świecie, i do tego a nie innego celu. Sterowanie samochodzików, na paśmie i w mocy dozwolonej gdzieś tam na świecie - to nawet jeszcze nie promyk nadziei...
Nawiasem mówiąc - to cudo na 2,4 GHz ma już od pewnego czasu Graupner (ze zredukowaną do europejskich warunków mocą) z zaznaczeniem, że tylko do samochodów:
formatting link
Piotr
formatting link
Reply to
Piotrp_de

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.