[RC] Dokumentacja

Witam
Idzie zima i sezon lotny przechodzi powoli w sezon budowy modeli :)
Mam zamiar przymierzyæ siê do - nazwijmy to - æwieræ makiety jakiego¶
samolotu z okresu I Wojny ¦wiatowej lub okresu miêdzywojennego. My¶lê np o
S.E.5a, Hawker Fury, Avia B.534 itp.
Czy mogli by¶cie poleciæ mi jaki¶ adres. Interesuj± mnie przede wszystkim
plany i dokumentacja samolotu, a nie plany modeli. Czemu mam siê pozbawiaæ
przyjemno¶ci projektowania :)
Pozdrawiam
Sergiusz
Reply to
Sergiusz Wegnerowski
Loading thread data ...
Cześć
przede wszystkim ....
formatting link
:)
oto co właśnie znalazłem
formatting link

Reply to
Marek 'mRqS' Szulen

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.