[RC] male zwarcie na odbiorniku...

Hi,
Tak mi siê niefortunnie z³o¿y³o, ¿e zwar³em + z - na wyj¶ciu 7 kana³u w
odbiorniku Multiplexa Micro FM IPD-PPM (7 kana³ów).
Trwa³o to mo¿e nieca³± minutê, aczkolwiek jakbym poczu³ "rozgrzan±
elektrykê", nie jaki¶ smród spalenizny, ale powiedzmy "ciep³y laminat",
odbiornik nie by³ równie¿ odczuwalnie cieplejszy. Po rozwarciu odbiornik
dzia³a normalnie... w warunkach domowych. Jak my¶licie, podpsu³em go, strach
lataæ :-)?
pozdrawiam,
qrdl
Reply to
qrdl
Loading thread data ...
Proponuję przetestować poszczególne kanały pod względem zasięgu .Nie powinno nic się stać bo stabilizator na wejściu zabespiecza takie ewentualności wynikające z błędu użytkownika.Ustawić nadajnik od odbiornika na kilkaset metrów i sprawdzić zasięg
Reply to
Marian
Hmm... pomijaj±c prawa Murphiego, na 99,9% nic siê nie sta³o tym bardziej ¿e nie poczu³e¶ i nie zobaczy³es dymu. Najwyrazniej BEC mia³ ograniczenie pr±dowe (czy tam zabezpieczenie przeciwzwarciowe). Zapach prawdopodobnie pojawi³ sie od nagrzanego BECa. Dla pewno¶ci sprawdz organoleptycznie, czy ¶ciezki zasilania wytrzyma³y ten pr±d. Je¿eli nie widaæ uszkodzeñ zapewne nic siê nie sta³o.
Pozdrawiam Darek
Reply to
Darek
Pewnie rozgrzała się tylko dioda zaporowa. Husadam
------------------------------------------------------------------------ Cos sie dzieje??? >>>
formatting link
Reply to
HuSadam
Watpliwe zeby cos tam wybuchlo... Zasilanie na wyjsciach odbiornika jaest zwykle "na jednej szynie" - czyli polaczone rownolegle. Jest takze zabezpieczone przeciwzwarciowo (zwykle dioda). Jezeli pzpstale kanaly dzialaja, to raczej nie ma powodu zeby nie dzialal akurat ten zwarty. Testy "naglebne" wyjasnia watpliwosci.
Pozdrawiam, Kamil
Reply to
KBL
Dziêkujê wszystkim za odpowiedzi.
Mo¿e faktycznie jest tam jaki¶ uk³ad zabezpieczaj±cy, przeciwzwarciowy. W momencie zwarcia inne serwa przesta³y reagowaæ, tak jakby odbiornik odci±³ im zasilanie. Dodam, ¿e ten kana³ na którym by³o zwarcie te¿ "w domowych warunkach" dzia³a. Jutro pewnie sprawdzê na polu :-)
pozdrawiam, qrdl
Reply to
qrdl
Nie ma obaw - kiedy¶ po krecie dosz³o do zwarcia - pakiet siê podtopi³, izolacja z kabli wyparowa³a - a odbiornik dzia³a do dzi¶
U¿ytkownik "qrdl" snipped-for-privacy@spam.kom napisa³ w wiadomo¶ci news:db0eff$4bt$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Reply to
Chris
Lataj lataj.. Na pewno przestanie działać w którymś momencie.To jest zemsta za złośliwe uwagi !!!!
Reply to
Level

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.