[RC Reklama] - - - - - - - Airhobby - - - - - - - - losowanie

Witam!
Postanowi³em zrezygnowaæ z losowania i zrobiæ prezent wszystkim, którzy
wziêli udzia³ w promocji miko³ajkowej, przyznaj±c 10% rabatu ka¿demu, kto w
niej uczestniczy³ :-)
"Wylosowanym" - gratulujê!
Wszystkich pozdrawiam!
Reply to
Norbert
Loading thread data ...
na tą sie nie załapałem.... moze pod choinke sie załapie :> foczka z FSK mi sie spodobala... pytanie czy gdzies mozna obejzec ten zestaw przed zakupem??
K.
Reply to
irQ
:-)
Mo¿na w Warszawie lub ewentualnie je¶li to za daleko mogê podes³aæ Ci fotki - tylko napisz na priva co dok³adnie chcia³by¶ zobaczyæ?
Reply to
Norbert

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.