Re: Depron jest w Bydgoszczy [wiadomo - RC]

Zerknê dzi¶ w OBI w Toruniu. Czy mo¿esz napisaæ numer produktu z metki? Oznaczenia produktów pewnie maj± takie same. Je¶li nie znajdê - trudno. W ka¿dy wtorek jestem w Bydgoszczy, wiêc je¶li jaki¶ Toruniak bêdzie zainteresowany zakupem, to mo¿e siê przy³±czyæ - to obojêtne czy wi±zê jeden czy wiêcej arkuszy.
Do us³yszenia Krzysiek
Reply to
mOOhozol
Loading thread data ...
W liście z nie, 14-12-2003, godz. 19:52, PiotrP pisze:
Piotr, bez urazy ale Ty chyba w życiu "pupy modelki" nie widziałeś :-))))
Reply to
Tadeusz Jankowski
Jakby to powiedzieć Teosie... namacalnie to nie widziałem. ;-)))
Reply to
PiotrP
Wiadomość od "mOOhozol" snipped-for-privacy@poczta.wp.pl>
Oj, niestety nie spojrzałem. Jestem z Chełmna i w Bydgoszczy byłem tylko na zakupach, więc nie mam możliwości sprawdzenia. Aha, jest pod nazwą Climapor.
Reply to
PiotrP

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.