[Re] Modele RC rosyjskich myśliwców.

Witam
Było na Grupie jakiś czas temu pytanie o takie zestawy RC.
Przy okazji innych poszukiwań trafiłem na tą stronę
formatting link

Reply to
Paweł Pracki
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.