Re: Silnik do szybowca 3,5 m

U¿ytkownik snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci
news: snipped-for-privacy@poczta.onet.pl...
Witam
>
> Nabylem szybowiec Blizzard 3,5 m.. Wage producent podaje 1,5kg - pewnie > bez
> wyposa¿enia.
Jak na moje obliczenia, to 90oz to jest jakie¶ 2.5 kg ...
I to pewnie te¿ jest waga pustego szybola. Z wyposa¿eniem
na pewno bêdzie sporo wiêcej ...
Faktem jest, ¿e silnik to trochê na wyrost, jednak¿e zweryfikowa³bym
silniki które poda³e¶. Mog± siê okazaæ za s³abe.
W zale¿no¶ci od konfiguracji napêdu mo¿e doj¶æ Ci nawet powy¿ej 1 kg wagi.
Ogniwo Ni-MH 2200mAh-3700mAh 46-66g ... sam pakiet 10-celowy wiêc
mo¿e wa¿yæ oko³o 500g.
Reply to
-==PEGAZ==-
Loading thread data ...
Witam Mam pytanie nieco OT, ale przymierzałem się kiedyś do nabycia szybowca ARF nieco mniejszej rozpiętości (Bird of Time) z Tower Hobbies, lecz odstęczyły mnie koszty przesyłki do Polski, prawie równe cenie (pudło ok. 1,3m długości - jedyna opcja wysyłki w TH dla takich rozmiarów to serwis UPS). Jeżeli nabyłeś szybowca bezpośrednio z Northern Sailplanes, to ciekaw jestem ile doliczyli za przesyłkę do Polski ? Pozdrowienia Paweł
Reply to
PL_(N)_umber_One

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.