Re: ?ycie grupy

>no bo i o czym gadać ?
>
> Nawww.rcgroups.comjakoś nie brakuje tematów do gadania :)
>
> A ta grupa zamiera, bo chyba cały usenet powoli zamiera. Kto z młodego pokolenia wie co to usenet.
> Teraz to tylko fora. Mniej wygodne, no ale to moja dinozaurza opinia. >
> pozdrawiam
> Jacek.
> --
> pozdrawiam serdecznie
> Jacek Kłapacz
formatting link

Na forach też spokojniej.
Reply to
belgrano
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.