Retro Combat

Jak mi dasz znac wczesnij to moze tez sie zalapi przy okazji jakiegos przelotu Berlin Wawa
Pozdrawiam
Alex
Reply to
rcflight
Loading thread data ...
Pierwsze kroki już poczynione:) musimy jeszcze pogadac w Aeroklubie odnośnie terminu, myślimy nad 2 dniowa imprezą co wy na to??? Na miejscu jest hotel i stołówka nietrzeba jeździć do miasta:) Jak ustalimy coś więcej to dam znać
Reply to
michals
Witam! Jaki adres tego sklepiku ? Domy¶lam siê ¿e jest on w Grudzi±dzu ... Z Torunia mam "¿abi" skok, a i okazja bêdzie znajomych odwiedziæ ;-)
Pozdrawiam Marek.
PS. Co polecicie pocz±tkuj±cemu pod silniczek 280 ? (taki dosta³em razem z regulatorem)
Reply to
Marek
Tak sklep jest w Grudziądzu na ulicy Piłsudskiego 117, sklep jest czynny w godzinach od 16 - 20 w dni powszednie oraz w dni wolne od 10 -14 ale smiało dzwoń w innych godzinach bo własciciel mieszka nad sklepem. Myśle że takim Fokkerkiem mozna się uczyć latać
Reply to
michals
Do 20? Nie pomyliłeś się? Toż to szczyt szczęścia. Dlaczego? Gdy w czasie popołudniowych prac modelarskich zabraknie kawałka balsy albo kleju to w auto i do Grudziądza. :)
Reply to
PiotrP
Witam
W £odzi jest niewielu modelarzy bawi±cych siê w Combat ma³ymi modelami.
Bardzo chêtnie zorganizujemy w ramach Festiwalu 2004 pokazy a mo¿e nawet zawody, je¶li bêd± chêtni z Polski.
Niestety tym razem musimy zaproponowaæ halê sportow± a nie plener, ale plusem jest niezale¿no¶æ od pogody.
W ubieg³orocznej edycji Festiwalu modelarze ko³owi byli bardzo zadowoleni z zaproponowanej formu³y zawodów.
By³y nagrody i mnóstwo widzów super zabawa dla ludzi, którzy do tej pory ¶cigali siê przy nielicznej widowni.
My¶lê, ¿e formu³a zawodów Combat mo¿e by¶ równie widowiskowa.
Impreza bêdzie dwudniowa 29/30 maja 2004.
Chêtnie nawi±¿emy wspó³pracê z klubem, który poci±gnie ten temat, Combat w ramach Festiwalu.
Pozdrowienia Dariusz Flisiak
U¿ytkownik "michals" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl... > > Witam > > Jak my¶licie czy w klasie takich modeli mo¿na zrealizowaæ zawody Combat w > > hali sportowej? > > > > Pozdrowienia > > Dariusz Flisiak > > > > > Niepróbowali¶my:) > Ale jak beda chêtni to czemu nie???? > > -- > Wys³ano z serwisu OnetNiusy:
formatting link
Reply to
Festiwal Modelarstwa
No właśnie i to jest w tym skklepie wyjątkowe nawt po tych godzinach zdarza mi sie tam zajść i nigdy nikt mnie niewyrzuca ;)
Reply to
michals

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.