Serwa

CZy kto¶ móg³by mi podaæ jakas fajna strone gdzie znjde wszystko o serwach.
potrzebuje zbudowaæ w³asny nadajnik i odbiornik do sterowania serwem, i
zastanawiam Sie jak to zrobiæ.Dlatego potrzebuje konkretnych informacji na
temat serw. Z góry dziekuje
Reply to
Wisnia
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.