[spam]mvvs 13

Przepraszam za za¶miecanie grupy - ale musze pilnie zamieniæ na gotówkê
silnik mvvs 13ccm - stan idealny - jeszcze na dotarciu, nie mia³ okazji
popracowaæ bo zastapi³a go benzynówka - w komplecie oryginalny t³umik +
t³umik typu pitts, do ca³o¶ci dorzucam wszystko co mi zosta³o do silników
¿arowych: zbiornik paliwa, 3 ¶wiece, ¶mig³o apc 13x7... i co jeszcze
znajde... cena 290z³.
Reply to
Chris
Loading thread data ...
juz sprzedany U¿ytkownik "Chris" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:dg6b2k$n55$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Reply to
Chris

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.