Szukam kontaktu

Witam! Poniewa¿ lista modelarzy na PWM nie dzia³a postanowi³em daæ posta na
grupe. A mianowicie szukam kolegi bardziej wtajemniczonego w modelarstwo
który pomóg³ by 13 latkowi odpaliæ motoszybowca. Zrobi³em ju¿ jeden
szybowiec , a teraz kupi³em u¿ywanego motoszybowca i mam z nim problemy.
Bardzo bym prosi³ o pomoc. Jestem z Wroc³awia a dok³adniej z Le¶nicy
Fabryczna ). Pozdrwiam.
----------------------------------------------
Maciej Kujawa
GG 892968
----------------------------------------------
Reply to
Maciej Kujawa
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.