(rc) Update strony

Cześć,
Tomek Gumny nadesłał a ja zamiesciłem na stronie opis budowy
przetwornicy Jego konstrukcji. A w nawiązaniu do wspominek o starym
sprzęcie zamieściłem skan instrukcji aparatury "Pilot 4" który
nadesłał Romek Gomółka. Obydwóm Panom G. bardzo dziekuję za materiały.
Reply to
Teos
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.