Tak się bawi, tak się bawi USA!!!

Witam, Jak w tytule, chyba nie przy bezalkoholowym???

28MB
formatting link
Darek
Reply to
DAREKRC
Loading thread data ...

U nas tez tak moze byc wesolo, wystarczy na chwile zapomniec o czerwonych glistach z rzadu i jest juz fajnie ;o)

Reply to
sector

kolor "glist" nie ma znaczenia glizda jest glizda

Armand

Reply to
Armand Olejko

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.