Uczeń-Nauczyciel Multiplex EVO + Cockpit MM ??

Cześć! czy ma ktoś z Was doświadczenie, lub wiarygodne informacje, czy dwa nadajniczki, Multiplex EVO i Cockpit MM będą razem współpracowały w trybie uczeń-nauczyciel? EVO oczywiście jako nadajnik nauczyciela, bo Cockpit MM nie na wejścia sygnału PPM.

Dzięki !

Pozdrawiam serdecznie, Tomek

Reply to
Vex
Loading thread data ...

Tak będą po kabelek zapraszam do Pitlaba mi zrobił na spirali i teraz uczeń może tańczyć 6m na około mnie.

Reply to
Konrad

Superowo :-) dzięki!

Reply to
Vex

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.