Zabezpieczenie depronu ?

Wybaczcie depronowcy naiwne pytanie. Kupi³em model balsowo-depronowy. Model
(depron-pokrycie) jest pomalowany jak±¶ ¿ó³t± farb±, bardzo cieniutk±
warstw±.Mam zamiar do tego modelu w³o¿yæ silnik spalinowy.Czy spaliny
(metanol/rycyna) s± dla tego typu pokrycia zabójcze. Je¿eli tak- czym
zabezpieczyæ. Pozdrawiam Andrzej.
Reply to
Andrzej
Loading thread data ...
farba mo¿e ci zej¶æ ale depronu paliwo nie ruszy.
Reply to
Janusz S.`Jasmin
Z tego co slyszalem to lepiej sprawdzic bo podobno przy niektorych paliwach zachodzi reakcja - niech ktos potwierdz lub zaprzeczy, bo to tylko obilo mi sie o uszy =)
Reply to
Doman
Mnie tez obi³o siê o uszy, ¿e depron siê rozpuszcza. Poza tym niektóre farby rozpuszcza nitrometan, który równie¿ jest w paliwku. Najlepiej wzi±æ paliwko i zrobiæ test zarówno na depronie, jak i na lakierze.
Lukasz
Reply to
Lukasz Stela

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.