Chodzi o obiekty na dachu hali...

Loading thread data ...

Świetliki. Jest taka nowatorska tendencja, że świetliki robi się w dachu, a nie w podłodze.

Konrad

Reply to
KA

KA napisał(a):

Bo ja wiem czy tylko świetliki? W TV było widać, że oprócz dużej "nadbudówki" na środku było też kilka mniejszych - jakaś wentylacja/klimatyzacja?

Reply to
badworm

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.