Ci?nienie w wodoci?gu

Witam, mam taki problem, probuje zamodelowac stację przesyłową do
wody. Chodzi mi o wzór na ciśnienie w rurociągu. Mam dane dopływ do
rurociągu Q1, odpływ Q2, przyjmuję, że nie ma żadnych strat, znam
wymiary rurociągu.Wiem że potrzebuję zależności ze ściśliwością
cieczy, a równanie Bernoulliego mówi o cieczy nieściśliwej. Dzięki za
wszelkie wskazówki.
Reply to
goodwater
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.