Ciekn?ca dysza rozpylacza ?

Rozpylacz ogrodniczy :)
Dysza o typowej dla tego sprzętu konstrukcji: na zakończoną gwintem zewn. lancę nakręcony jest cylinderek z otworkiem o małej średnicy wykonanym na powierzchni czołowej. Powierzchnia czołowa jest sferyczna (lekko wklęsła). Połączenie gwintowe, dzięki uszczelce typu O-ring, jest szczelne. Wyciek, a właściwie kapanie, następuje z powierzchni czołowej dyszy. Część cieczy rozpyla się prawidłowo, a część skapuje dosyć intensywnie z powierzchni czołowej dyszy. Dlaczego ?
- za duża średnica otworka
- zła jakość powierzchni/krawędzi otworka
- zła jakość powierzchni czołowej dyszy
- inne, jakie ?
Ciśnienie cieczy prawidłowe, w granicach 1,5 - 2 atm.
PP
Reply to
Swift
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.