Filtry workowe

Czy posiada ktoś jakiekolwiek materiały na temat odpylania
zanieczyszczeń z bloków energetycznych za pomocą filtrów workowych.
Może ktoś zna stronę internetową. Piszę pracę na temat "Porównanie
pracy elektrofiltra a filtra workowego na przykładzie bloku
energetycznego". Posiadam mnóstwo materiałów na temat elektrofiltrów,
natomiast o dużych filtrach workowych mam znikomą informację. Byłbym
wdzięczny za jakiekolwiek informacje, publikacje lub opracowania w
internecie. Może ktoś wie także na temat gdzie takie instalacje są
zbudowane? Z góry dziękuję.
Reply to
`proca
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.