Jak zabezpieczyc rame eksperymentalnego pojazdu?

Witam,
mam takie pytanie, budujê sobie taki eksperymentalny elektryczny pojazd,
prosta rama spawana z profilu stalowego, zawieszenie od malucha itp...W
zwi±zku z tym trzeba jako¶ w okresie prób zabezpieczy tê konstrukcjê przed
korozj±, kiedy¶ u¿ywa³o siê mini, ale mo¿e s± jakie¶ lepsze preparaty?
Konstrukcja raz zabezpieczona bêdzie podlegaæ zmianom, cos siê dospawa,
obetnie itp...trzeba znowu to zabezpieczyæ. A jak ju¿ bêdzie to co ma by
docelowo, trzeba to wszystko ³adnie pomalowaæ ju¿ na sta³e, rozebraæ mo¿e ,
piaskowaæ czy co¶ w tym stylu...proszê o poradê.
Wiesiek
Reply to
RW
Loading thread data ...
RW napisał(a):
Ja tam uzywam Coriny. Jest fajna, bo szybko schnie. :)
IMO jak sobie wyczyscisz teraz profile i polecisz gruntem (lepiej dwie cienkie warstwy niz jedna gruba :)) to spokojnie do konca sezonu wytrzymie. Na biezaco czyscic i malowac miejsca modyfikowane/spawane a potem jakas zwykla farba na calosc i juz :)
Reply to
zbigi
RW napisał(a):
Nie ma za co :) A grunt jaki? No... ta Corina chociazby :) Ma ten plus, ze rozciencza sie ja denatem lub innym ankoholem ;))
Reply to
zbigi

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.