jaki to gwint

Witam proszę o informację?
jaki gwint, wiadomo ze calowy
bo przykładając grzebień wychodzi na
55st 16 fi 38 zwoi ale przeglądajac wczoraj
tablice nie spotkałem tego. Jest ale o 11 zw.
Reply to
mieczysław jóźwik
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.