Gwint -> Rysunek -> Przekrój

Witam !!!
Chciałbym, żeby ktoś mi powiedział jak się na rysunku
[technicznym] zaznacza gwint, np rysując schemat nakrętki, bądź
śruby, ale raczej chodzi mi o gwint wewnętrzny. Najlepiej jakby ktoś
miał jakieś odnośniki do stron ze zdjęciami, bo nie mogłembył sie
doszukać tego nigdzie na necie. I jak wygląda przekrój takiej
nakręti z uwzględnieniem gwintu...
regards,
whaRton
Reply to
wharton
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.