Czy ktoś wybiera się na ILA w Berlinie?

Jak w temacie...

Pozdrowienia FockeWulf

Reply to
FockeWulf
Loading thread data ...

tak - ja będe w piątek i ew. sobotę. Jakby co - kontakt do mnie znajdziesz na mojej stronie ______________ pozdrawiam Krzysztof Hilbrycht

formatting link

Reply to
krall (khpmodel

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.