Krzywa wzorcowa - program

Witam,
Muszę narysować krzywą wzorcową i w tym celu potrzebuję jakiegoś programu
komputerowego. Excel nie zdaje egzaminu, tak więc proszę o podanie jakiejś
strony internetowaj, gdzie można taki właśnie pragram znaleźć. Ewentualnie
proszę o wskazówki jaki użyć funkcji w excelu.
Pozdrawiam
Ola
Reply to
olixa
Loading thread data ...
U¿ytkownik "olixa" snipped-for-privacy@WYTNIJ.gazeta.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:dv1bpl$q3u$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Mo¿e Grapher
formatting link
¿e siê ostro rozwin±³, jest te¿ demo do ¶ci±gniêcia.
Reply to
dybon

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.